Testamentaire ascendentenverdeling

... zijn testament heeft gedicteerd als volgt:
...
Wat betreft de verdeling van de goederen die zullen afhangen van mijn nalatenschap, heb ik besloten een testamentaire verdeling op te stellen in toepassing van artikel 1075 en volgende van het Burgerlijk Wetboek.
VOORAFGAANDE UITEENZETTING:
1. De massa van tegenwoordige goederen die ik bezit is samengesteld uit de navolgende goederen ...
2. De inbrengen die mijn kinderen moeten doen in mijn nalatenschap zijn als volgt samen te stellen ....
3. De massa der goederen afhangend van mijn nalatenschap vertegenwoordigen een globele waarde van .... euro.
VERDELING
Ik verklaar verdeling te doen bij testament van mijn goederen als volgt:
X.. ontvangt ...
ascendentenverdeling  2007 : topics - dialogen - clausules