Het opstellen van notariele akten : Testamenten

De inhoud van testamenten

Algemeen

De herroeping
De soorten van legaten
De beschrijving van de legegateerde voorwerpen: 1989
Legaten en bloedverwanten
De aanduiding van de legatarissen
Plaatsvervangende legatarissen
De aanduiding van een vervangingsgoed
De saisine van de algemene legataris

Bijzondere bedingen

De aanduiding van een testamentaire voogd

Onttrekken van het vruchtgenot van de ouders

Legaten tussen echtgenoten