Erfrecht en testament (estate planning)

Inbreng en inkorting

Testamenten:

- grondvereisten: toestemming, bekwaamheid, oorzaak, voorwerp

- vormvereisten: eigenhandig, notarieel en internationaal testament

Rechthebbenden: plaatsvervulling, aanwas, subsidiaire legataris, duo-legaat (art. 64 W Succ)

 

 

2747.com / law / will / estate planning

contact

Familiaal vermogensrecht Notarieel recht