Voorafgaande wilsverklaring inzake euthanasie

Uit artikel hoofdstuk III: De wilsverklaring van de euthanasie wet :

"De wilsverklaring kan op elk moment worden opgesteld. Zij moet schriftelijk worden opgemaakt ten overstaan van twee meerderjarige getuigen, van wie er minstens een geen materieel belang heeft bij het overlijden van de patiënt en moet gedateerd en ondertekend worden door degene die de verklaring aflegt, door de getuigen en, in voorkomend geval, door de vertrouwensperso(o)n(e)n."

2007 Topics : Euthanasie