Belgisch Burgerlijk Wetboek :Boek III : Titel II. - Schenkingen onder de levenden en testamenten : 

Hoofdstuk V. Beschikkingen bij testament

Afdeling VII. - Uitvoerders van uiterste wilsbeschikkingen

......
Art. 1034. De kosten door de uitvoerder van uiterste wilsbeschikkingen gemaakt voor de verzegeling, de boedelbeschrijving, de rekening en verantwoording, alsook de verdere uitgaven in verband met zijn werkzaamheden, komen ten laste van de nalatenschap.

Rechtsleer