Het uitvoeringsereloon op een testament

This page in English.

Waarde Confrater,

Betreft: nalatenschap

In antwoord op uw brief/fax van ... deel ik U hierbij mede dat zijn uitvoeringsereloon betreffende de nalatenschap in rubriek ... euro bedraagt.

Beleefd verzoek ik U voormeld bedrag te storten op mijn postcheque rekening.

Met confraternele groeten,

Meer informatie

Contacteer de auteur van deze pagina.