Controlebehoudende testamentaire schikkingen

Het fideicommis de residuo

Het restlegaat doet een verbod ontstaan voor de eerste begunstigde om over de goederen te beschikken bij testament of schenking onder de levenden.  Het is aan te raden dit verbod uitdrukkelijk in het testament te formuleren om alle misverstanden te vermijden.

Vervreemding ten bezwarende titel doet zakelijke subroratie ontstaan. Het is aan te raden de zakelijke subrogatie uitdrukkelijk in het testament te voorzien.

De eerste begunstigde moet een juiste verhouding respecteren tussen het verteren voor zijn levenonderhoud van de goederen van het legaat en zijn eigen goederen. Het is aan te raden in het testament te te bepalen dat de eerste begunstigde steeds moet handelen binnen het doel van het restlegaat en dit te goeder trouw.

Voor de tweede begunstigde bestaat het gevaar dat hij de omvang van het legaat slecht zal kunnen bewijzen. Het is aan te raden in het testament op te leggen dat boedelbeschrijving wordt opgemaakt.

Een restlegaat is echt af te raden op deze manier.

Examen notariaat 2006: modelantwoord consultatievraag.