Fideicommis de residuo (restlegaat)

Indien de testator niets bedingt, zal de begunstigde niets kunnen wegschenken of zelf kunnen legateren.

Het restlegaat kan ook in de vorm van een schenking worden gemaakt.

Beschikkingsrecht van de eerste begunstigde: - beschikken onder de levenden, - beschikken bij testament

Zaakvervanging: meningen verdeeld, te voorzien in testament

Successierechten

Vlaamse successierechten anno 2006.

 

Zie ook: erfstelling over de hand

 

2747.com / law / will / fideicommis de residuo

contact

Familiaal vermogensrecht

Burgerlijk recht

Notarieel recht

Vennootschapsrecht

Testamenten

In een testament of schenking waarin een restlegaat is voorzien, kan men aanduiden of er sprake is van zaakvervanging.