schenking
Titel II. Schenkingen onder de levenden en testamenten
Eerste hoofdstuk. Algemene bepalingen
...
Art. 969
   Een testament kan eigenhandig, of bij openbare akte of in de vorm van het internationaal testament, gemaakt worden.
...
Hoofdstuk V. Beschikkingen bij testament