Titel II. - Schenkingen onder de levenden en testamenten

Hoofdstuk V. Beschikkingen bij testament

Afdeling I. - Algemene regels betreffende de vorm der testamenten

...
Art. 970. Het eigenhandig testament is niet geldig, indien het niet geheel met de hand van de erflater geschreven, gedagtekend en ondertekend is; het is aan geen andere formaliteiten onderworpen.