Wettelijke vormvereisten voor een testament

Het testament is slechts geldig en bestaat slechts als de wettelijke vormvereisten vervuld zijn

Het testament is een plechtige akte.

 

Artikel 969 Belgisch Burgerlijk Wetboek voorziet 3 vormen waarin een testament kan gemaakt worden:

- Het notarieel testament

- Het eigenhandig testament

- Het internationaal testament

Iedere vorm heeft zijn eigen vormvereisten.

 

Artikel 83 Belgisch wetboek Internationaal Privaatrecht verwijst anno 2006 naar het verdrag betreffende wetsconflicten inzake de vorm van uiterste wilsbeschikkingen (Den Haag, 5 oktober 1961): een testament is geldig als het is opgemaakt overeenkomstig de vormvereisten van:

- de wet van de plaats van het opmaken van het testament

- de nationale wet van de testator

- de wet van de woonplaats van de testator

- de wet van de gewone verblijfplaats van de testator

- de wet van de ligging van de onroerende goederen (indien het testament over die onroerende goederen gaat)

 

2747.com / law / will / form

contact

Testamenten

Notarieel recht

Familiaal vermogenrecht

Burgerlijk recht