schenking


In tegenstelling tot de vrijgevigheid bij schenking, is het testament steeds herroepbaar (art. 895 BW).
Een testament kan alleen worden gemaakt zoals de wet het regelt (art. 896 BW)