schenking
Belgisch Burgerlijk Wetboek - Boek III. - Wijzen waarop eigendom wordt verkregen
Titel I.   Erfenissen
Titel II.  Schenkingen onder de levenden en testamenten

Art. 893. Men kan op geen andere wijze over zijn goederen om niet beschikken dan bij schenking onder de levenden of bij testament, met inachtneming van de hierna bepaalde vormen.


Indien de overledene reservataire erfgenamen nalaat kan hij slechts over een beperkt gedeelte van zijn goederen om niet beschikken.