De vorm van een testament:

Internationaal privaatrecht


Verdrag van Den Haag

Verdrag betreffende de wetsconflicten inzake de vorm van uiterste wilsbeschikkingen

Opgemaakt in Den Haag op 5 oktober 1961