Testamenten : de vorm van een testament 

Kenmerken van het testament
De verschillende soorten testamenten
De akte van herroeping
Notarieel recht
Registratie- en zegelrechten
Internationaal privaatrecht