Het geschrift van de testator

Het eigenhandig testament

Iemand tegen wie het testament wordt ingeroepen, kan het testatent als geldig erkennen. Of hij kan stellen dat hij het geschrift van de testator betwist. In dat laatste geval moet er een schriftdeskundige worden aangesteld om te onderzoeken of het voorliggende testament wel degelijk het eigenhandig testament is van de testator aan wie het wordt toegeschreven.

 

Het notarieel testament

Dit testament wordt door de notaris zelf met zijn hand in zijn handschrift geschreven anno 2006 in het bijzijn van 2 getuigen. Onderaan plaats de testator zijn handtekening, tenzij hij verklaart daartoe niet in staat te zijn. Omwille van de garanties van een notariele akte zullen diegenen tegen wie het testament wordt ingeroepen, niet gewoon kunnen stellen dat zij het geschrift van de testator niet erkennen.

 

2747.com / law / will /handwriting

contact

Notarieel recht Burgerlijk recht