Het testament en de gezondheid van de testator

Het Belgisch Burgerlijk Wetboek vereist in 2005 uitdrukkelijk dat de testator gezond van geest moet zijn om rechtsgeldig een testament op te maken.

Belanghebbenden die benadeeld zijn door een testament kunnen dat testament trachten aan te vechten voor de rechtbank indien het testament werd opgemaakt in een periode waarin getwijfeld kan worden aan de gezondheid van geest van de testator. Daarbij kan men gebruik maken van rechtmatig verkregen medische getuigschriften.

Bij het opmaken van een testament door een testator over wiens gezondheid van geest betwisting zou kunnen ontstaan, zal de voorzichtige notaris vragen aan de testator om zelf aan zijn geneesheer een medisch getuigschrift van gezondheid van geest te vragen. Op deze wijze is er geen schending van het beroepsgeheim van de geneesheer en zal de notaris het hem door de testator bezorgde medisch attest zorgvuldig bewaren ingeval er later betwisting zou ontstaan over het testament dat met hulp van de notaris is tot stand gekomen.

 

Over het testament in Belgie:

datum

getuige

verpleegster

handtekening leeftijd
testamentaire voogdij
centraal register der testamenten (CRT)