Het eigenhandig testament

Het geschrift: eigenhandig geschrift, handschrift, overschrijvingen, toevoegingen, kantmeldingen, verwijzingen, doorhalingen, wijzigingen

 

Dagtekening: onvolledige en onzekere datum, onjuiste datum

 

De handtekening

 

De bewaring bij een notaris voorafgaand aan het overlijden van de testator

 

Bewijskracht van het eigenhandig testament

 

Formaliteiten van tenuitvoerlegging

Neerlegging tussen de minuten van de notaris

Aanbieding aan de voorzitter van de rechtbank

Inbezitstelling

 

2747.com / law / will / holographic

contact

Testamenten Erfrecht

 

Dit is mijn testament:

Ik ondergetekende, (voornamen, naam, beroep, geboorteplaats en datum, adres, ...) wederroep en vernietig alle testamenten en uiterste wilsbeschikkingen die ik voor tegenwoordige gemaakt heb.

Ik stel aan voor mijn enige en algemene legataris(sen), vooruit en buiten paart en met vrijstelling van inbreng (voornamen, naam, beroep, geboorteplaats- en datum, adres) ... om over al de goederen van mijn nalatenschap te beschikken en er het genot van te hebben vanaf mijn overlijden.

Door mij eigenhandig geschreven, gedagtekend, en getekend.

te .... op .....

(Datum en plaats)

Artikel 970 Belgisch Burgerlijk Wetboek

Het eigenhandig testament is niet geldig, indien het niet geheel met de hand van de erflater geschreven, gedagtekend en ondertekend is; het is aan geen andere formaliteiten onderworpen.