Het Wetboek Internationaal Privaatrecht en de notariele praktijk

Wettelijke erfopvolging en testamenten

De wettelijke erfopvolging - Testamenten

De vorm van testamenten
Verdrag van Den Haag van 5 oktober 1961.
De toepassing van dit verdrag wordt krachtens artikel 83 WIPR uitgebreid tot andere uiterste wilsbeschikkingen, zoals overeenkomsten inzake nalatenschap.De interpretatie van testamenten