Testamenten

De verschillende soorten testamenten

Het eigenhandig testament, Het openbaar testament, Het internationaal testament, De bevoorrechte testamenten:- militair testament, - het testament op zee gemaakt, De herroeping

 

Bewijsrecht

Bewijs van het bestaan van het testament, Bewijskracht van het testament: - Bewijskracht van het eigenhandig testament: erkenning van het geschrift van de testator, - Bewijskracht van het openbaar testament, Bewijs van ongezondheid van geest en wilsgebreken

 

Nietigheid wegens vormgebrek - Bekrachtiging - Herroeping

Een testament is een plechtige akte, Vormvoorschriften, Aard van de nietigheid. Uitdrukkelijke herroeping, stilzwijgende herroeping, intrekking der herroeping, vervreemding van de gelegateerde zaak.

 

Geldigheidsvereisten

Een testament moet steeds herroepelijk zijn. Toestemming: gezondheid van geest, wilsgebreken (dwaling, bedrog, captatie en suggestie), Bekwaamheid: - bekwaamheid tot beschikken, - bekwaamheid tot ontvangen, - rechtspersonen, Oorzaak: verval van oorzaak bij legaten, Voorwaarde: - clausule van onvervreemdbaarheid, - verbod uit onverdeeldheid te treden

 

Legaten

Aanduiding van de legataris: de legataris moet bestaan en bepaalbaar zijn. Legaten aan erfgerechtigden. Voorwerp van het legaat: restlegaat

 

Beschikbaar gedeelte en inkorting

Wie zijn reservataire erfgenamen? Omvang van het beschikbaar deel en van de reserve. Het ontervend testament

 

Notarieel recht

De notaris: verplichtingen en aansprakelijkheid, Honoraria: bedrag, berekening, opeisbaarheid

 

Ascendentenverdeling

 

De testamentuitvoerder

 

Interpretatie van testamenten

 

Erfstellingen over de hand

 

Legaatsaflevering

de legataris onder algemene titel, de bijzondere legataris

 

Verdragen inzake testamenten: Verdrag van Washington 1973 (internationaal testament), Bazel 16 mei 1972

Extra-patrimoniale beschikkingen: art. 10 Orgaantransplantatiewet,

 

2747.com / law / will / law

contact

Erfrecht

Successierechten

Familiaal vermogensrecht

Burgerlijk recht