De legataris

Aanduiding van de legataris: de legataris moet bestaan en bepaalbaar zijn.

"Ik laat na aan mijn echtgenote Anna" staat in het testament en nadien volgt er een echtscheiding, maar het testament blijft bestaan. Het testament zal geen uitwerking krijgen bij het overlijden van de testator en overleven van de ex-echtgenote Anna.

 

 

2747.com / law / will / law

contact

Testamenten

Erfrecht

Successierechten

Familiaal vermogensrecht

Burgerlijk recht

Schenkingen

 

De legataris

een algemeen legaat

Een algemeen legaat is de uiterste wilsbeschikking waarbij de erflater aan een of meer personen de algemeenheid van de goederen geeft die hij bij zijn overlijden zal nalaten.

 

een legaat onder algemene titel

Een legaat onder algemene titel is dat waarbij de erflater een gedeelte vermaakt van de goederen waarover hij volgens de wet mag beschikken, zoals de helft, een derde, of al zijn onroerende goederen, of al zijn roerende goederen, of een bepaald gedeelte van al zijn onroerende goederen of van al zijn roerende goederen.
Ieder ander legaat is slechts een beschikking onder bijzondere titel.

een bijzonder legaat

Volgende bladzijde >>