Testament en gezondheid van geest

Zelfs al kan de erflater niet ondertekenen, dan nog kan hij een notarieel testament dicteren

De notaris zal zijn ambt weigeren indien de testator niet gezond is van geest

De testator kan zelf aan zijn geneesheer een getuigschrift vragen dat zijn gezondheid van geest vastlegt. De notaris kan dit getuigschrift bewaren indien hij een testament heeft gemaakt voor iemand van wie hij niet zeker was dat hij gezond was van geest.

 

 

2747.com / law / will / mental health

contact

Testamenten

Dat de testator ten tijde van het maken van het betwiste testament ongezond was van geest kan met getuigen worden aangetoond.

De verklaring van de notaris in een openbaar testament dat de testator gezond is van geest, heeft geen authentieke bewijswaarde. Het zegt niets, aangezien de notaris alleen dan een testament mag opmaken.

Medische getuigschriften kunnen niet zomaar gebruik worden, aangezien ze een schending kunnen zijn van het beroepsgeheim van de arts. Ook na het overlijden van de patient, blijft de arts gebonden door zijn beroepsgeheim.