Model van eigenhandig testament

Dit is mijn testament:

Ik ondergetekende, (voornamen, naam, beroep, geboorteplaats en datum, adres, ...) wederroep en vernietig alle testamenten en uiterste wilsbeschikkingen die ik voor tegenwoordige gemaakt heb.

Ik stel aan voor mijn enige en algemene legataris(sen), vooruit en buiten paart en met vrijstelling van inbreng (voornamen, naam, beroep, geboorteplaats- en datum, adres) ... om over al de goederen van mijn nalatenschap te beschikken en er het genot van te hebben vanaf mijn overlijden.

Door mij eigenhandig geschreven, gedagtekend, en getekend

te ....  op .....

 

(Datum en plaats)