Aanbieding van het testament aan een notaris

Artikel 976 BW voorziet in een procedure voor het eigenhandig en het internationaal testament.

Men wil verlies voorkomen.


2007 Topic : Testament