Het openbaar testament

Ook het notarieel testament genaamd.

Het zal steeds moeten verleden worden in aanwezigheid van twee getuigen, tenzij het verleden wordt voor twee notarissen.

De testator moet zijn testament aan de notaris dicteren volgens artikel 972 Belgisch Burgerlijk Wetboek. Vervolgens zal de notaris het testament aan de testator voorlezen. Dit alles in aanwezigheid van de getuigen en van dit alles moet melding worden gemaakt in het testament.

Vervolgens moet de testator het testament ondertekenen. Indien hij daartoe niet in staat is, moet de reden daarvan vermeld worden in het testament volgens artikel 973 Belgisch Burgerlijk Wetboek.

 

 

 

Voorlezing
Handtekeningen op een testament Datum op een testament Getuigen bij een testament

 

2747.com / law

contact