Neerlegging van een eigenhandig testament bij de notaris

 

De bedoeling is verlies of diefstal te voorkomen.