Internationaal testament

Op straffe van nietigheid voorgeschreven vormvereisten

Artikel 4
- de verklaring van de erflater in aanwezigheid van twee getuigen en de bevoegde persoon dat het stuk zijn testatment is en dat hij de inhoud ervan kent

Artikel 5
- de ondertekening door de erflater in aanwezigheid van de getuigen en van de notaris
of
- de erkenning en bevestiging van zijn handtekening door de erflater in aanwezigheid van de getuigen en van de notaris
of
- de vermelding op het testament dat de erflater niet kan tekenen en de oorzaak daarvan

- de door de getuigen en de notaris in aanwezigheid van de erflater geplaatste handtekeningen

Artikel 3
- het schrifteklijk karakter van het testament

Artikel 2
- het verbod van conjunctief testament

Het zijn volgens artikel 1 van de eenvormige wet slechts de bepalingen in de artikelen 2 tot 5 die zijn voorgeschreven op straffe van nietigheid.