In het slot van artikel 10 Orgaantransplantatiewet wordt gezegd wie de nabestaanden zijn:

Onder nabestaande wordt verstaan verwanten van de eerste graad alsmede de samenlevende echtgenoot.


Alleen deze nabestaanden kunnen zich verzetten tegen het wegnemen van organen. Zij kunnen dit verzet doen zowel voor als na het overlijden.

Het verzet voor het overlijden zal worden opgenomen in het Rijksregister.

De nabestaanden hebben geen recht om zich te verzetten indien de overledene zich uitdrukkelijk heeft opgegeven als kandidaat-donor, wat zal gemeld zijn in het Rijksregister.