Het Belgische Rijksregister


Verzet tegen orgaantransplantatie

Artikel 10 Orgaantransplantatiewet voorziet dat:

§ 1. Organen, weefsels en cellen bestemd voor transplantatie, alsmede voor de bereiding, onder de voorwaarden bepaald in artikel 2, van therapeutische bestanddelen, mogen worden weggenomen bij al wie in het bevolkingsregister of sedert meer dan zes maanden in het vreemdelingenregister is ingeschreven, behalve indien vaststaat dat tegen een dergelijke wegneming verzet is geuit.
...

(Het bevolkingsregister en het vreedelingenregister bevatten gegevens die het Rijksregister voeden.)

§ 4. De geneesheer mag niet tot wegneming overgaan :

wanneer verzet is uitgedrukt op de door de Koning geregelde wijze;

...

Inzake orgaantransplantatie wordt het verzet daartegen doorgegeven aan het Rijksregister.

Wilsverklaring inzake Euthanasie


Ook inzake euthanatie kan de wilsverklaring daartoe via het Rijksregister aan de arts worden  meegedeeld.