Notariskennis : Nalatenschap, schenking en testament
Testamentaire clausules : Wegnemen van organen

Men kan in zijn testament uitdrukkelijk bepalen dat zijn organen zullen mogen worden weggenomen. Daardoor ontneemt de overledene zijn nabestaanden de mogelijkheid die de orgaantransplantatiewet hen geeft om zich tegen dat wegnemen te verzetten.

Deze mogelijkheid vinden we in artikel 10 § 4 orgaantransplantatiewet.

Deze verklaring in een testament behoor tot de zogenaamde extra-patrimoniale beschikkingen in een testament. Deze verklaring is niet onderworpen aan de vormvereisten van een testament. Deze verklaring kan ook op andere wijze worden gedaan.

Wel moet men ervoor zorgen dat zijn verklaring op de gemeente terecht komt. In het bevolkingsregister wordt er melding gemaakt van de uitdrukkelijke wens van de overledene om kandidaat-donor te zijn.

Artikel 4 van uitvoerings KB van de orgaantransplantatiewet regelt de registratie van de uitdrukkelijke verklaring van donorschap door de overledene.