Notariskennis : Nalatenschap, schenking en testament
Testamentaire clausules : Wegnemen van organen
In Belgie is het toegelaten om organen van de overledene weg te namen, zonder dienst toestemming en zonder toestemming van de nabestaanden.

Zowel de overledene als de nabestaanden kunnen zich ten allen tijde verzetten tegen het wegnemen van organen.

Uitdrukkelijke verklaring van donorschap

Indien men zich tegen het wegnemen wenst te verzetten zal men best zorgen dat zijn verklaring dienaangaande wordt geregistreerd via de gemeente, dienst bevolking. De arts die wenst over te gaan tot het wegnemen van de organen zal het geregistreerde verzet dan terugvinden.

Een zuivere testamentaire verklaring is onvoldoende aangezien het testament nomaal niet tijdig kan bekend zijn en vooral ook niet dezelfde garanties geeft als een registratie van een verklaring op de gemeente.