schenking
Titel II. Schenkingen onder de levenden en testamenten
Eerste hoofdstuk. Algemene bepalingen
...
Art. 895

   Een testament is een akte waarbij de erflater, voor de tijd dat hij niet meer in leven zal zijn, over het geheel of een deel van zijn goederen beschikt, en die hij kan herroepen.
...
Hoofdstuk V. Beschikkingen bij testament
...
Afdeling VIII. Herroeping en verval van testamenten