De herroepelijkheid van een testament

Voor alle testamenten

Het is essentieel dat een testament herroepelijk is. Indien het niet herroepelijk is, is het nietig.

Artikel 895 Belgisch Burgerlijk Wetboek anno 2006:
Een testament is een akte waarbij de erflater, voor de tijd dat hij niet meer in leven zal zijn, over het geheel of een deel van zijn goederen beschikt, en die hij kan herroepen.

Spiegeltestamenten, conjunctieve testamenten

Indien de erflater heeft vermeld dat zijn testament onherroepelijk is, kan de rechter besluiten dat de erflater gedacht heeft dat hij zijn testament niet meer zou kunnen herroepen, en dat het testament dus niet de laatste wilsbeschikking van de testator weergeeft. Vandaar dat het testament nietig zal zijn, als het niet herroepelijk is.

 

 

2747.com / law / will / revocable

contact

Notarieel recht Burgerlijk recht