De herroeping van een testament

De uitdrukkelijke herroeping

 

De stilzwijgende herroeping

 

2747.com / law / wil / revocation

contact

Notarieel recht

Testamenten

Burgerlijk recht

This page in English.

Een notaris is gelast met een nalatenschap van een dame, echtgenote van de heer X. Zij overlijdt kinderloos. Bij akte van schenking (1967) heeft de overledene haar echtgenoot begiftigd met het grootst mogelijke beschikbaar deel van haar gehele nalatenschap. Op latere datum (1986) schrijft ze een testament als volgt: "Ik, verklaar dat dit mijn testament is en herroep alle vroegere testamenten. Indien ik mijn echtgenoot, de heer X, overleef, schenk ik gans mijn bezit aan .(derde persoon). De vraag: "alle vroegere testamenten" impliceert dit ook de schenking? .

.

.

Contacteer de auteur van deze pagina.