De handtekening op een testament

1. Een eigenhandig testament is niet geldig als de erflater zijn handtekening niet heeft geplaatst

2. Een notarieel testament wordt medeondertekend door de notaris

3. Op een internationaal testament moeten de getuigen en de notaris zien dat de erflater zijn handtekening plaatst of bevestigt.

De handtekening op een testament in andere rechtsstelsels: France, Germany, Usa, Uk, China

by www.2747.com / 2747 / law / will / signature / Belgie / Belgium

 

Over het testament in Belgie:

notaris datum getuigen
priester

verpleegster

testamentaire voogdij

centraal register der testamenten (CRT) internationaal testament