Het testament is een vormlijke akte

Het testament is slechts geldig en bestaat slechts als de wettelijke vormvereisten vervuld zijn

Artikel 969 Belgisch Burgerlijk Wetboek voorziet 3 vormen waarin een testament kan gemaakt worden:

- Het notarieel testament

- Het eigenhandig testament

- Het internationaal testament

Artikel 83 Belgisch wetboek Internationaal Privaatrecht verwijst naar het verdrag betreffende wetsconflicten inzake de vorm van uiterste wilsbeschikkingen (Den Haag, 5 oktober 1961): een testament is geldig als het is opgemaakt overeenkomstig de vormvereisten van:

- de wet van de plaats van het opmaken van het testament

- de nationale wet van de testator

- de wet van de woonplaats van de testator

- de wet van de gewone verblijfplaats van de testator

- de wet van de ligging van de onroerende goederen (indien het testament over die onroerende goederen gaat)

2747.com / law / will / solemn

contact

Testamenten

Notarieel recht

Familiaal vermogenrecht

Burgerlijk recht

Het testament is slechts geldig en bestaat slechts als de wettelijke vormvereisten vervuld zijn