Waarde confrater,

Betreft: nalatenschap van ....

In antwoord op uw brief van.... vindt U hier bijgevoegd kopij van het geregistreerd testament. De onkosten van de registratie en de vaccatie bedragen 37 euro, welk bedrag U kan storten op mijn postcheque-rekening. Gelieve mij nadien de gegevens te verzenden voor het berekenen van het uitvoeringsereloon.

Met confraternele groeten, .

Het testament en het registratierecht

1. Na het overlijden moet een notarieel testament worden geregistreerd indien het uitwerking heeft.

2. De notaris die het testament heeft geschreven, zal het laten registreren.