De notaris die het testament heeft geschreven

Hij zal het laten registreren.

Indien een andere persoon de nalatenschap behandelt, zal de notaris hem een kopij van het geregistreerde testament versturen.

De notaris die het tesament heeft geschreven rekent de kosten van de registratie aan.

De notaris die een testament heeft geschreven heeft recht op een uitvoeringsereloon, dat afhangt van de absolute omvang van het deel dat anders gerd wordt omwille van het testament.

Waarde confrater,
Betreft: nalatenschap van ...........
In antwoord op uw brief van ... vindt U hier bijgevoegd kopij van het geregistreerd testament.
De onkosten van de registratie en de vaccatie bedragen 37 euro, welk bedrag U kan storten op mijn postcheque-rekening.
Gelieve mij nadien de gegevens te verzenden voor het berekenen van het uitvoeringsereloon.
Met confraternele groeten,