Erfgenaam
Verdrag betreffende de wetsconflicten inzake de vorm van uiterste wilsbeschikkingen
Opgemaakt in Den Haag op 5 oktober 1961

Art. 2
   Artikel 1 is van toepassing op de uiterste wilsbeschikkingen waarbij een vroegere uiterste wilsbeschikking, wordt herroepen.
   De herroeping is eveneens van waarde wat de vorm betreft wanneer zij overeenstemt met een van de wetten volgens welke overeenkomstig artikel 1 de herroepen uiterste wilsbeschikking van waarde was.