Erfgenaam
Verdrag betreffende de wetsconflicten inzake de vorm van uiterste wilsbeschikkingen
Opgemaakt in Den Haag op 5 oktober 1961

Art. 3

   Dit Verdrag laat de huidige of toekomstige regels van de Verdragsluitende Staten waarbij uiterste wilsbeschikkingen die gemaakt worden in de vorm van een wet die bedoeld is in de voorgaande artikelen, onverlet.