Erfgenaam
Verdrag betreffende de wetsconflicten inzake de vorm van uiterste wilsbeschikkingen
Opgemaakt in Den Haag op 5 oktober 1961


Art. 4
   Dit Verdrag is mede van toepassing op de vormen van uiterste wilsbeschikkingen die door twee of meer personen bij een zelfde akte worden gemaakt.