Erfgenaam
Verdrag betreffende de wetsconflicten inzake de vorm van uiterste wilsbeschikkingen
Opgemaakt in Den Haag op 5 oktober 1961

Art. 5

Voor de toepassing van dit Verdrag worden de voorschriften waarbij de aangenomen vormen van uiterste wilsbeschikkingen worden beperkt en die verband houden met de leeftijd, de nationaliteit of andere persoonlijke hoedanigheden van de erflater, beschouwd als behorende tot het domein van de vorm. Hetzelfde geldt voor de hoedanigheden die de getuigen die voor de geldigheid van een uiterste wilsbeschikking vereist zijn, moeten bezitten.

Rechtsleer


1995 : Belgisch internationaal privaatrecht : familiaal vermogensrecht : testamenten