Erfgenaam
Verdrag betreffende de wetsconflicten inzake de vorm van uiterste wilsbeschikkingen
Opgemaakt in Den Haag op 5 oktober 1961

Art. 6

   De toepassing van de regels betreffende conflicten, die bij dit Verdrag worden gesteld is onafhankelijk van iedere voorwaarde van wederkerigheid. Het Verdrag vindt toepassing zelfs wanneer de nationaliteit van de betrokkene of de krachtens de voorgaande artikelen toepasselijke wet, niet die zijn van een Verdragsluitende Staat.