CRT

Law : will : treaty

de overeenkomst inzake de vaststelling van een stelsel van registratie van testamenten, opgemaakt te Bazel op 16 mei 1972.

In 1977 werd het CRT ingevoerd in de Belgische wetgeving.

 

2747.com / law / Belgie

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht