Law : will : treaty

Verdrag van 26 oktober 1973 houdende eenvormige wet nopens de vorm van een internationaal testament en Bijlage

Opgemaakt te Washington op 26 oktober 1973.

De bijlage van dit verdrag bevat de eenvormige wet:

Artikel 1 : geldigheid wat de vorm betreft

Artikel 2 : verbod op conunctief testament

Artikel 3 : geschreven testatment

Artikel 4 : verklaring van de testator

Artikel 5
: handtekeningen

Artikel 6 : plaats van de handtekeningen

Artikel 7 : datum

Artikel 8 : depot

Artikel 9 : verklaring van bevoegd persoon

Artikel 10 : vorm van de verklaring van de bevoegd persoon

Artikel 11 : bewaring van de verklaring van de bevoegd persoon

Artikel 12 : bewijs

Artikel 13 : onregelmatigheden

Artikel 14 : herroeping

Artikel 15
: interpretatie

Van verdrag naar Belgische wet

Wet van 2 februari 1983 tot invoering van een testament in de internationale vorm en tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende het testament (B.S., 11 oktober 1983)

Eenvormige wet nopens de vorm van een internationaal testament

In English