erfgenaam

Verdrag van 26 oktober 1973 houdende eenvormige wet nopens de vorm van een internationaal testament en Bijlage

Artikel 10 :

De door de bevoegde persoon opgemaakte verklaring wordt gesteld in de vorm hierna, of in een gelijkwaardige vorm: VERKLARING