erfgenaam

Verdrag van 26 oktober 1973 houdende eenvormige wet nopens de vorm van een internationaal testament en Bijlage

Artikel 14 :

Het internationaal testament is onderworpen aan de gewone regels van de herroeping van testamenten.