erfgenaam

Verdrag van 26 oktober 1973 houdende eenvormige wet nopens de vorm van een internationaal testament en Bijlage

Artikel 7 :

1 De datum van het testament is die van de ondertekening door de bevoegde persoon.

2 Deze datum moet door de bevoegde persoon aan het einde van het testament worden aangebracht.