Het testament en vruchtgebruik

1. Vruchtgebruik komt ingevolge de wet toe aan de langstlevende echtgenoot.

2.