law - will - wittness

De getuigen bij een authentiek testament

Artikel 10 notariswet schrijft voor dat de notaris die alleen optreedt, moet worden bijgestaan door twee getuigen bij het opmaken van een authentiek testament.

Bovendien stelt het artikel 10 notariswet heel wat hoedanigheidsvereisten in verband met deze getuigen.

Het het internationaal testament moet steeds worden opgemaakt in aanwezigheid van twee getuigen, zelfs al zouden er twee notarissen optreden.

2007 topic : Testament